ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

bronze shape

ਕਮਾਲ
ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਤੇ ਕੁਦਰਤ
ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਏ
ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ
ਦਾ ਸੁਮੇਲ

Sequoia West Village
Sequoia West Village

ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ

Sequoia West Village

ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਸੇਕੋਇਆ ਟਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮੈਟਲ ਪੈਨਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਂਟਰੈਂਸ

Sequoia West Village

ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਖੂੁੁਬਸੂਰਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸੇਕੋਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਟ

ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ

ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਆਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ। ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਉੱਤੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਸੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

Sequoia West Village